Политика за приватност

Ова е политика на opskar.com да ја почитува вашата приватност во однос на сите информации што можеме да ги собереме додека ракуваме со нашите веб-страници.

Веб-сајт посетители

Како и повеќето веб-оператори, ОПС собира информации кои не се лични за идентификација, како што се визуелните веб-прелистувачи и сервери, како што се типот на прелистувачот, преференцата на јазикот, веб-страницата за референца и датумот и времето на секое барање на посетителот. Целта на ОПС во собирање на информации кои не се лични за идентификација е подобро да се разбере како посетителите на OPS ја користат својата веб-страница. Одвреме-навреме ОПС може да објави податоци кои не се лични за идентификација, на пример, со објавување на извештај за трендовите во користењето на нејзината веб-страница.

OPS, исто така, собира лични информации за идентификација како што се адреси на интернет протокол (IP) за логирани корисници и за корисниците кои оставаат коментари на блогови / сајтови на opskar.com. OPS само открива најавени кориснички и коментаторски IP адреси под истите околности што ги користи и открива лични податоци за идентификација како што е опишано подолу, освен дека коментаторот IP адресите и адресите на е-пошта се видливи и обелоденети на администраторите на блогот / страницата каде што коментарот беше оставена.

Собирање на лично-Идентификација на информациите

Одредени посетители на веб-страниците на ОПС избираат да комуницираат со ОПС на начин на кој се бара ОПС да собира лични податоци за идентификација. Количината и видот на информации што ОПС ги собира зависи од природата на интеракцијата. На пример, ние бараме посетители кои се регистрираат на ospkar.com за да обезбедат корисничко име и адреса за е-пошта. Оние кои се вклучени во трансакции со OPS се бара да обезбедат дополнителни информации, вклучувајќи ги и личните и финансиските информации потребни за обработка на тие трансакции, доколку е потребно. Во секој случај, ОПС ги собира таквите информации само доколку е неопходно или соодветно за да се исполни целта на интеракцијата на посетителот со OPS. OPS не открива лични информации кои се разликуваат од оние како што е опишано подолу. Посетителите секогаш можат да одбијат да обезбедат лични податоци за идентификација, со предупредување дека тоа може да ги спречи да се ангажираат во одредени активности поврзани со веб-страниците.

Глобална статистика

OPS може да собира статистички податоци за однесувањето на посетителите на своите веб-страници. OPS може јавно да ги прикаже овие информации или да ги достави на други. Сепак, ОПС не открива лични информации кои се разликуваат од оние како што е опишано подолу.

Заштита на одредени Лично-Идентификација на информациите

ОПС ги обелоденува потенцијално личните податоци кои идентификуваат и лично ги идентификуваат само оние на своите вработени, изведувачи и здружени организации кои (i) треба да ги знаат тие информации за да го обработат во име на ОПС или да обезбедат услуги достапни на веб-страниците на ОПС и ( ii) кои се согласиле да не го откриваат на другите. Некои од тие вработени, изведувачи и здружени организации може да се наоѓаат надвор од вашата матична земја; со користење на веб-страниците на OPS, вие се согласувате со пренос на тие информации до нив. OPS нема да изнајмува или продава потенцијално лични податоци за идентификација и лични податоци за секој. Освен на своите вработени, изведувачи и здружени организации, како што е опишано погоре, ОПС открива потенцијално лични податоци за идентификација и лични податоци само како одговор на судски налог, судски налог или друго барање од владата, или кога ОПС верува во добра верба дека откривањето е разумно неопходни за заштита на имотот или правата на OPS, трети лица или јавноста во целост. Ако сте регистриран корисник на веб-страница на OPS и сте добиле вашата e-mail адреса, OPS може повремено да ви испрати е-пошта за да ви кажам за нови функции, да ги известите вашите повратни информации или само да бидете во тек со она што се случува со OPS и нашите производи. Ако ни пратите барање (на пример преку е-пошта или преку еден од механизмите за повратни информации), го задржуваме правото да го објавиме за да ни помогнеме да ни појасниме или да одговориме на вашето барање или да ни помогнеме да ги поддржиме другите корисници. ОПС ги презема сите мерки кои се разумно неопходни за да се заштитат од неовластен пристап, употреба, промена или уништување на потенцијално лични податоци за идентификација и лични податоци.

Колачињата

Колаче е низа информации што веб-страницата ги чува на компјутерот на посетителот и дека прелистувачот на посетителот му дава на веб-сајтот секогаш кога посетителот ќе се врати. OPS користи колачиња за да им помогне на вашата компанија да ги идентификува и да ги следи посетителите, нивната употреба на OPS веб-страницата и параметрите за нивниот веб-сајт. Посетителите на OPS кои не сакаат да имаат колачиња поставени на нивните компјутери треба да ги постават своите прелистувачи да одбиваат cookies пред да ги користат веб-страниците на OPS, со недостаток дека одредени карактеристики на веб-страниците на OPS можеби нема да функционираат правилно без помош на колачиња.

Бизнис Трансфери

Доколку биле стекнати OPS, или значително сите негови средства, или во случај да ОПС излегува од работа или стечај, корисничките информации ќе бидат едно од средствата кои се пренесуваат или купуваат од трето лице. Вие признавате дека таквите трансфери може да се појават и дека секој стекнувач на OPS може да продолжи да ги користи вашите лични податоци како што е наведено во оваа политика.

Огласи

Рекламите што се појавуваат на некоја од нашите веб-страници може да бидат доставени до корисниците од страна на партнери за рекламирање, кои можат да поставуваат колачиња. Овие колачиња овозможуваат рекламниот сервер да го препознава вашиот компјутер секој пат кога ќе ви испрати онлајн реклама за да собира информации за вас или за другите кои го користат вашиот компјутер. Оваа информација им овозможува на рекламните мрежи, меѓу другото, да испорачуваат насочени реклами за кои сметаат дека ќе бидат од најголем интерес за вас. Оваа Политика за приватност опфаќа употреба на колачиња од OPS и не ја покрива употребата на колачиња од страна на било кој рекламен.

Политика за приватност Промени

Иако повеќето промени најверојатно се мали, ОПС може да ја промени својата Политика за приватност од време на време и во дискреција на ОПС. OPS ги охрабрува посетителите често да ја проверуваат оваа страница за сите промени во Политиката за приватност. Ако имате сметка на opskar.com, исто така може да добиете известување кое ве информира за овие промени. Вашата континуирана употреба на оваа страница по секоја промена во оваа Политика за приватност ќе претставува ваше прифаќање на таквата промена.